“Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali.”

Jan Paweł II

Kontakt:

ul.Pieniężnego 21A 10-004 Olsztyn

 

Tel: 89 535 33 66

Oferta:

-Znakomicie wyposażone pracownie przedmiotowe,
-Prowadzimy zajęcia metodami aktywizującymi z wykorzystaniem środków audiowizualnych.
-Traktowanie każdego młodego człowieka indywidualnie przez pracę w małych zespołach klasowych.
- Nauka dwóch języków obcych.
- Proponujemy bogaty wachlarz zajęć dodatkowych w zależności od potrzeb i zainteresowań naszych wychowanków (np. Filmowy Klub Dyskusyjny, warsztaty dziennikarskie, zajęcia artystyczne, rozbudowana oferta kulturalna w ramach „Dnia z kulturą”).
-Zajęcia fakultatywne przygotowujące do egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym z wybranych przedmiotów.

-Dobrze zaopatrzone zaplecze informatyczne.

Liceum dla osób z dobrymi wynikami w nauce - BEZPŁATNIE!!!


Liceum przy zachowaniu frekwencji powyżej 75% - bezpłatnie

Przede wszystkim jako szkoła stawiamy na dialog i wspólne poszukiwanie rozwiązań.

Liceum Ogólnokształcące
(Dla młodzieży)

Technikum Informatyczne

© Copyright PATOS
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie serwisu: RevolWEB